HABERLER

Ana Sayfa / HABERLER

   MAKİNATO / MAKİNETO ® SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR ?

   Öncelikle seçilen tüplerin veya boruların cinsi, dış çap ve et kalınlığı dolayısıyla iç çap ölçüleri doğru tespit edilmelidir.

   Boruların imalatı sırasında oluşabilen hata paylarının yani tolerans aralıklarının göz önüne alınması gerekir. Bilhassa küçük çaplı borularda bu tolerans aralıkları makineto seçiminde önem arzetmektedir. Mümkün mertebe küçük çaplı tüplerin temininden sonra  makinato tedariği düşünülmelidir. Aksi taktirde ya makinatonun tüp içine girmemesine veya yeterli boşluğun oluşmamasına ya da makinato genişletme kapasitesinin tüpü aynaya yeterince sıkıştıramamasına neden olabilmektedir. Sebebi, küçük makinatoların da çap ve genişletme aralıklarının dar toleranslarda üretilmesinden kaynaklanır.

   Makinato seçiminde diğer husus tüp veya boruların monte edildiği ayna tabir edilen sac plakanın kalınlığıdır. Makinato bilyasının boyu ayna kalınlığı göz önüne alınarak belirlenmelidir. 

   Dünya çapında düşünüldüğünde genellikle makineto bilyasının standart kabul edilen iki ölçüsü bulunmaktadır. Tam boy olarak : a) 1-1/2" (38,1 mm) , b) 2-1/4" (57,1 mm) . 

   Bunların faydalı boyu ise sırasıyla a) 1-1/4" (31,8 mm) , b) 2" (50,8 mm). Arta kalan 1/4" (6.3 mm) radüstür. 

   Bilyaların tepe noktasının ayna arkasına geçmeyecek hatta 3-4 mm. geride kalacak şekilde makinatonun konumlandırılması gerekir. 

   KY-05.S modelimizde bu bilya boylarının bir miktarının faydalı boy olarak kullanılabileceği ayarlanabilir dayaması bulunur. KY-05.L uzun tip makinato modelinde ise daha kalın aynalarda kullanılacak şekilde gövde ve mil boyu uzatılmıştır.

   Et kalınlığı 1mm. ve altında olan borular ve Paslanmaz cinsi borular için 4-5 bilyalı makinatolar talep edilmelidir. 

   Bazı projelerde makinato ve kaynak birlikte istenmektedir. Böyle projelerde makinato uygulaması, boruyu tamamen aynaya sıkıştırmaktan ziyade temas etmesini sağlamaya yöneliktir. Burada önemli soru hangisinin önce yapılacağıdır.

1- Makinato önce yapılacaksa, yukarıdaki esaslar çerçevesinde standart tek radüs bilyalı makinato seçimi yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken; kaynak esnasında çevresel birleşim noktasında birleşimin düzgün yapılmasıdır. Makinato uygulaması sırasında kullanılan yağ kalıntıları iyi temizlenmezse kaynak esnasında köpürme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

2- Kaynak önce yapılacaksa, makinato uygulamasının kaynak hizasının en az 6-7 mm. ilerisinden yapılması gerekir. Bu durumda makinato bilyalarının şeklen iki ucunun da radüslü olması gerekir. Bu şekil bilyalar hem kaynak arkasında yumuşatılmış bir genişleme hattı oluşturur hem de gereğinden fazla boşlukla aynaya geçen ince etli borularda kesilme ihtimalini ortadan kaldırır.

   Çift tarafı radüslü bilyaların kullanıldığı iki durum daha vardır: Birincisi KY-05.L model uzun tip makinatoların kullanıldığı kalınlığı fazla aynalarda kademeli genişletme yapılması gereken uygulamalardır. Burada amaç kademeleri bir diğeri üstüne bindirirken yumuşak birleşim sağlamaktır. Diğeri, makineto yapılması istenen aynanın bir iç ayna olması durumunda gereklidir. İç aynanın her iki kenarından taşmayacak şekilde ayna kalınlığına özel boyda çift radüslü bilyalar talep edilmelidir.

   Boru uçlarının bir miktar aynadan taşarak ki bu 10-20 mm. olabilir, taşan kısmın 30-45 derece gibi bir açı yapması yani konik bir hal alması talep edilebilir. Bu durum için KY-04 Havşalı Tip Makinato üretilmiştir. Bu makinatonun gövde pencerelerine normal bilyaların arkasına 30-45 derece konikliği verecek Havşa bilyaları yerleştirilmiştir. Bazen havşa bilyalarının, düz bilyaların  yine arka planında fakat aralarına yerleştirildiği de vakidir. Makinato gövde çapının bu dizilime müsade edecek büyüklükte olması gerekir.
Diğer Haberler

MAKİNATO / MAKİNETO ® NEDİR 21.04.2020
YURTBAŞI MAKİNA ve VANA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 19.04.2020